Veilig werken

Waarschuwing: Vermijd het inademen van Silica stof

De producten van James Hardie® bevatten silica-kristallen die ingeademd kunnen worden. Dit mineraal kan overal in de wereld gevonden worden, vaak in de vorm van zand en daarom regelmatig aanwezig in bouwmaterialen als baksteen, steen, beton, glasvezel en schuurmiddelen. Het mineraal zelf is onschadelijk maar bij sommige handelingen, zoals boren, zagen en schuren moeten extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden tijdens het werken met deze producten.  Lees de onderstaande documenten om te leren hoe om te gaan met de vezelcement producten. 

 

© 2017 James Hardie Europe BV